P87LPC764FD

Sashe na Ƙari P87LPC764FD

Wasu Parts