74HCT11D

Manufacturer NXP
Sashe na Ƙari 74HCT11D

Wasu Parts